seyit

Uçtan Uca Tam Bir Hizmet Vermeyi Hedefliyoruz

Verimi artırmak, hammadde kullanımını azaltmak, düşük adetli özel parçaların maliyet avantajlı olarak üretimini sağlamak, üretim ve tedarik sürelerini kısaltmak, ülkemize eklemeli imalat teknolojileri alanında ulusal bir üretim ve mühendislik yeteneği kazandırmak Norm Additive’in başlıca hedefleridir. İnsan odaklı süreçleri teknolojiye paralel olarak geliştiriyoruz. Eklemeli imalat yöntemleri dijitalleşmenin üretim teknolojisi ile tamamen iç içe geçtiği ve son Uçtan Uca Tam Bir Hizmet Vermeyi Hedefliyoruz