Sürdürülebilirlik

Eklemeli imalat yöntemi ile enerji tüketimini ve atık miktarını düşürüyor, sürdürülebilir bir dünya hedefi ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Sürdürülebilir üretim, ürün geliştirme süreçlerinde olumsuz çevresel etkileri en aza indiren, enerji tasarrufu sağlayan ve doğal kaynakları koruyan ekonomik olarak sağlıklı süreçler kullanmaktır. Sürdürülebilir üretim aynı zamanda çalışan, toplum ve ürün güvenliğini de artırmaktadır.

Gelişmiş üretim teknolojilerinin ortaya çıkışı ve tüketicilerin artan özelleştirilmiş ürün ve hizmet talebi küresel üretimin ölçeğinde ve dağıtımında köklü değişikliklere neden olmaktadır. Eklemeli imalat, çevre dostu ürünler sağlamakta, atık ve hurdaları ortadan kaldırmakta, ürün yaşam döngüsünü arttırmak için çözümler sağlamakta ve geri dönüşüm yoluyla kaynakları verimli kullanan malzeme seçimlerine olanak tanımaktadır.

Malzeme israfı, olumsuz çevresel etkileri nedeniyle imalat sanayinin en büyük endişelerinden biridir ve eklemeli imalat bu konuda geleneksel tekniklere (CNC gibi) göre daha çevrecidir. Eklemeli imalat, organik tasarımlar veya içi boş parçalar üretmeyi mümkün kılarak, enerji sarfiyatını azaltmayı ve atık miktarını düşürerek oluşturarak hammadde ihtiyacını azaltmayı sağlamaktadır.

Eklemeli imalatın büyük bir avantajı, ürünleri daha hafif hale getirme yeteneğidir. Arabaların veya uçakların ağırlığının azaltılması yakıt verimliliğini artırmaktadır. Ek olarak, hafif parçaların kullanılması, takıldıkları makinelerin toplam enerji tüketimini azaltmaktadır.

Eklemeli imalat, makine kurulum döngülerinden ve alet üretim adımlarından kurtularak atıl enerji kullanımını ortadan kaldırmakta ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır.

Eklemeli imalat teknolojisini benimseyerek üretimin yerelleştirilmesi depolama ve nakliye ihtiyacını azaltmakta, böylece bunlarla ilişkili maliyetleri ve emisyonları ortadan kaldırmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Norm Additive iş ve çalışan sağlığını ciddiye alan, bu konuda stratejisi ve uygulama planı olan bir firmadır. Metal ve polimer tozu ile üretim yapılan tesis kısımlarımızda operatörlerimiz özel ve sertifikalı kıyafetler ile filtreli solunum sistemleri kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ziyaretçilerimiz için de, farklı tesis alanlarına özel kıyafet ve solunum önlemleri alınmıştır ve uygulanmaktadır. Norm Additive’in yıllık iş kazası hedefi sıfırdır.

“Paydaşlarımıza değer yaratma misyonumuz ve çalışanlarımız ile birlikte mükemmelliğe odaklanma vizyonumuz doğrultusunda çalışanlarımızın mutluluğuna, dünyamızın ve kurumumuzun geleceğine odaklanarak sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir değer yaratma amacıyla hep birlikte çalışmaktayız.”

Geleceğe Değer
DEVAMI İÇİN KAYDIRIN
Sürdürülebilirlik Raporu 2022
İndir
Sürdürülebilirlik Raporu 2021
İndir
Sürdürülebilirlik Raporu 2020
İndir