Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Lütfen www.normadditive.com adresinde yer alan web sitesini (“Site”) kullanmadan önce, Site’ye ilişkin olarak yasal düzenlemeleri içerir işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Koşullarını (“Şartlar”) okuyunuz. Site’yi herhangi bir şekilde kullanmanız, Şartları kabul ettiğiniz anlamına geleceğinden, bu Şartları kabul etmiyor iseniz Site’yi herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

Norm Eklemeli İmalat Teknolojileri A.Ş (“Norm Additive”) işbu Şartlar da dahil olmak üzere, Site ve uzantılarında yer alan herhangi bir bilgiyi, önceden herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın, tamamen kendi takdirinde olarak değiştirme, herhangi bir bilgiyi ekleme veya çıkartmak, Site’yi yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle Site’nin çalışmasını geçici bir süreyle askıya alma veya tamamen durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Norm Additive tarafından Site’de yapılan herhangi bir değişiklik, yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecektir. Norm Additive tarafından, işbu Şartların, Site’ye her giriş yapıldığında, ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

İşbu Şartlar’da kullanılan, “Siz” veya “Kullanıcı” ifadesi, herhangi bir amaç ile, Site’yi kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Site’de yer alan her tür bilgi, resim, metin, görsel, veri, veritabanı, ses ve diğer her tür unsur (“İçerik(ler)”), sadece kişisel kullanımınız için olup, hiçbir şekilde ticari ve sair amaçlarla kullanılamaz. Site, herkese açık olup, Site’de yer alan bilgiler, görseller ve içerikler Norm Additive ‘in önceden yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ya da iltibasa neden olacak şekilde benzerleri oluşturulamaz. Web sitesi ve İçeriğine ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet Norm Additive ‘e veya Norm Additive ‘in ilgili malzemelerin kullanım hakkını vermiş olan üçüncü kişilere ait olup, ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakları ve her tür ilgili yasal düzenleme çerçevesinde korunmaktadır. Web sitesi ve İçeriğine dair işleme, çoğaltma, yayma ve umuma arz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakların izinsiz olarak kullanılması, ilgili fikri ve sınai hakların ihlali anlamına gelir. Norm Additive ‘in işbu Şartlar’da açıkça belirtilmemiş olan sair tüm hakları saklıdır.
Kullanıcı, Site’yi kullanırken, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, sınai hakların korunmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameler ile yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve ileride yürürlüğe girebilecek mevzuat hükümlerine ve Norm Additive ‘in işbu Şartlar dahil her tür kural ve bildirimlerine uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu düzenlemelere aykırı olarak Site’nin kullanılmasından dolayı, doğabilecek her tür idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Norm Additive, bu sebeple uğrayabileceği tüm zararını Kullanıcı’ya rücu edebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’nin herhangi bir bölümü, uzantısı veya Site ile ilgili ağ, sunuculara, hacking ve sair yasal olmayan yollarla herhangi bir şekilde yetkisiz olarak erişmeyeceğini ve Site kapsamındaki herhangi bir güvenlik önlemi ihlal etmeyeceğini kabul eder.

Kullanıcı tarafından, üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet ve sair hakların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, Norm Additive ‘in herhangi bir üçüncü kişi talebi, kamu kurum ve kuruluşlarınca hukuksal ve/veya idari bir yaptırımla, cezayla ve/veya taleple karşı karşıya kalması ve/veya herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, Norm Additive, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zararlarını Kullanıcı’ya rücu edebilecektir. Bu halde, Norm Additive, ilgili Kullanıcı’nın Site’ye erişimini, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın engelleme hakkını saklı tutar.
Site’ye girilmesi, Site’de yer alan İçerik ve bilgilerin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabileceği doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan Norm Additive sorumlu değildir. Site ile Site kapsamındaki İçerik ve bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği, kesintisizliğine dair herhangi bir garantide bulunmamaktadır.
Norm Additive, Site’nin virüs, trojan ve benzeri zararlı mekanizmalardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almış olmakla birlikte, Site’nin herhangi bir hata olmaksızın ve/veya kesintisiz çalışacağını ya da Site’nin veya uzantılarının, virüs ya da sair zararlı mekanizmaları içermeyeceğini garanti etmemektedir. Site’nin kullanımına ilişkin nihai güvenliği sağlamak üzere Kullanıcı, kendi koruma sistemini temin etmekten ve gerekli korumayı sağlamaktan sorumludur.

İleride işbu Şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Norm Additive ve/veya Site’nin, Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Norm Additive ‘in yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Site’yi ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Site’de yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle Norm Additive ‘in logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site ve benzeri hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Norm Additive sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Norm Additive ‘in hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Site’nin ziyaretçileri bu hususu bu Siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Site’ye girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Site’de yazılı bulunan bu ibarelerin ve Norm Additive ‘e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193’e uygun olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı Norm Additive tarafından beyan ve işbu Site’ye giren Kullanıcılar tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

NORM EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
10002 Sokak No:6A A.O.S.B. Çiğli/İZMİR
Ticaret Sicil No: 229756
Mersis No: 0631 1595 0530 0001
Tel: +90 232 376 76 10
Fax: + 90 (232) 376 7613